نوامبر 7, 2020
شرکت خودرو سازی روسیه

شرکت های خودرو سازی در روسیه و برند های معتبر آن

اگرچه شرکت های خودرو سازی در روسیه و برند های معتبر آن در مقایسه با مارک های آلمانی یا آمریکایی خیلی معروف نیستند، اما هنوز نماینده مهمی در صنعت خودرو جهانی هستند. اهمیت آن ها در دوران کمونیسم، که در […]