ژانویه 3, 2020
تالار بولشوی

تالار تئاتر بولشوی ، نماد هنر و فرهنگ روسیه

پروژه بازسازی تالار بولشوی از اول ژوئیه 2005 تا 28 اکتبر 2011 به طول انجامید. در نتیجه این بازسازی بسیاری از ویژگی های گمشده ساختمان تاریخی دوباره احیا شد و در عین حال به رده برترین ساختمان های مجهز فنی […]