می 24, 2020
انستیتو پوشکین

انستیتو پوشکین : فرصتی برای یادگیری زبان روسی

اگر قرار است زبان روسی را یاد بگیرید، دانش خود را گسترش دهید و برای آزمون بین المللی TRKI / TORFL آماده شوید، برنامه های ارائه شده توسط انستیتو پوشکین را در نظر بگیرید. انستیتو زبان روسی دولتی پوشکین یک […]