ژانویه 4, 2020
ارتش روسیه

حقایق جالب در خصوص ارتش روسیه

روسیه با داشتن بیش از یک میلیون نفر در دفاع از مرزهای این کشور، یکی از بزرگترین قدرت های نظامی جهان محسوب می شود. بسیاری از افراد جست و جوی زیادی درباره ارتش روسیه می کنند بنابراین تصمیم گرفتیم تا […]