آگوست 3, 2019
اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

در گذشته در رابطه با ویزای تحصیلی ترکیه صحبت نموده ایم، یکی از راه های اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج می باشد که اغلب از طریق ازدواج با شهروندان آن کشور اتفاق می افتد، به این صورت که اگر […]