آگوست 31, 2019
خوش آمد گویی در روسی

خوش آمد گویی در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت دوم)

از آنجایی که اکثر روس ها به زبان انگلیسی آشنا نیستند، پس یاد گرفتن برخی جملات روسی در سفر به این کشور بسیار مشکل گشا خواهد بود و موجب می شود که بتوان راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کرد. در ادامه […]