نوامبر 28, 2019
اتاق کهربا

اتاق کهربا ، گنجینه گران بهای روسیه!

محققان آلمانی معتقدند که اتاق افسانه ای کهربا را پیدا کرده اند که تصور می شود با ارزش ترین اثر هنری است که توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم به سرقت رفته است. پانل های زینتی تزئین شده با […]