آگوست 31, 2019
خوش آمد گویی در روسی

خوش آمد گویی در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت دوم)

از آنجایی که اکثر روس ها به زبان انگلیسی آشنا نیستند، پس یاد گرفتن برخی جملات روسی در سفر به این کشور بسیار مشکل گشا خواهد بود و موجب می شود که بتوان راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کرد. در ادامه […]
سپتامبر 4, 2019

جملات و کلمات پایه در زبان روسی (آموزش زبان روسی – قسمت پنجم)

در این مقاله جملات و کلمات پایه روسی که در شرایط مختلف می تواند کمک زیادی برای مهاجران باشد آموزش داده خواهد شد. مقالات مرتبط با آموزش زبان روسی تاکنون الفبا زبان روسی خوش آمد گویی در زبان روسی روزهای […]