سپتامبر 5, 2019
تحصیل در رشته معماری در روسیه

تحصیل در رشته معماری در روسیه

روسیه بزرگترین کشور در سطح جهان است و تمام شمال آسیا و چهل درصد اروپا را اشغال می کند و دارای بالاترین ذخایر جنگلی، معدنی و انرژی و البته 25٪ منابع آب شیرین در جهان است که با 16 کشور […]